Övre abdominell kirurgi, Uppsala, 4-6 maj 2020

OBS! Kursen kommer att ges som fjärrutbildning, via uppkoppling på videolänk!!!

Innehåll: Kursens innehåll är utarbetat av SFÖAK’s fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken, delmål c6 och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Kirurgisk Förening ställer på en nyfärdig specialist i kirurgi inom området övre abdominell kirurgi. Inför kursen kommer ett förtest att skickas ut som ska redovisas senast vid kursstart. För godkänd kurs krävs inlämnat förtest, kursdeltagande samt godkänt sluttest.

Plats: Kursen kommer att ges via länkuppkoppling

Kursansvarig: Martin Skogar

För förberedande artiklar, se fliken “Materials”

Innehåll

Meetings