Övre Abdominell kirurgi, Göteborg, 18-20 januari 2023

Utarbetat av SFÖAKs fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken delmål 6 och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Kirurgisk Förening ställer på en nyfärdig specialist i kirurgi inom området övre abdominell kirurgi.

Kursen omfattar föreläsningar, falldiskussioner i mindre grupper baserat på deltagarnas egna fall. I kursen ingår att alla deltagare bidrar med minst att aget fall. Inför kursen kommer att förtest skickas ut vilket ska redovisas senast vid kursstart. För godkänd kurs krävs inlämnat förtest, kursdeltagande samt godkänt sluttest.

Kursplats: Sahlgrenska Universitetsjukhuset

Kursansvariga: Stefan Modin och Christian Mårtensson

Kursadministratör: Ulrika Hylén 

Innehåll

Meetings