Kärlkirurgi, Falun, 8-10 december 2021

Kursinnehåll: Teoretisk genomgång och patienfallsdiskussioner rörande kärlanatomi, öppen och endovaskulär teknik, akuta och elektiva artärsjukdommar i karotis, extremiteteter, aorta, bukkärl. Venös insufficiens.

Plats: Under förutsättning att restriktioner släpps kommer kursen hållas på plats i Falun.

Kursansvarig: Anders Hallin

Innehåll

Meetings