Endokrinkirurgi, Stockholm, 1-3 december 2021

Kursbeskrivning: Målsättningen är att deltagarna efter genomgången kurs har kunskap om epidemiologi, patofysiologi, utredning och behandling av endokrina sjukdomstillstånd i tyreoidea, paratyreoidea, binjure, GI-kanalen och pankreas samt om mjukdelstumörer (sarkom).

Betoningen läggs på de vanligaste endokrinkirurgiska tillstånden. Utbildningsmaterialet distribueras digitalt före kursstart. Fallbeskrivningar med diskussioner utgör basen för kunskapsinhämtningen.

Plats: Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Kursansvarig: Jan Zedenius

Kursadministratör: Helena Haggren

Innehåll

Meetings