Endokrinkirurgi, Internat, Stockholm, 26-28 april 2023

Teoretisk kurs i endokrinkirurgi som omfattar kursdelmål c9 enligt specialistkompetens i kirurgi, SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8.

Plats: Internat på Hotel J, Nacka Strand. Kost och logi ingår i kursavgiften.

Kursansvarig: Anders Thornell

Kursadministratör: Josefin Hansson

Föreläsare: Anders Thornell (Göteborg), Olov Norlén (Uppsala), Lo Hallin Thompson (Lund), Mark Thier (Lund), Anna Koman (Stockholm), Jan Zedenius (Stockholm)

Innehåll

Meetings