Bråckkirurgi, Stockholm, 6-7 april 2022 (+ frivillig opdag 8/4)

Kursbeskrivning: Målbeskrivningen för kursen motsvarar innehållet i delmål 5 i gamla utbildningsboken och ”13. Delmål c5: Kurs i bråckkirurgi” i den nya utbildningsboken från 30 december 2015. Kursen består av två dagars obligatorisk teoretisk del enligt uppdaterad kursversion av innehållet beslutat av fakulteten för nationella kursen i bråckkirurgi.

För kursdeltagare finns även en möjlighet att anmäla sig till en frivillig dag med demonstrationsoperationer i anslutning till kursen (separat anmälan).

Plats: Södersjukhuset

Kursansvarig: Gabriel Sandblom

Innehåll

Meetings