Basal Kirurgisk Teknik, Lund, 8-10 mars 2022

Kursbeskrivning: Basal Kirurgisk Teknik kurs med fokus på suturering, kärl- och tarmanastomoser samt basal laparoskopisk teknik. Hög lärarnärvaro och stor mängd praktisk träning.

Plats: Practicum, Skånes universitetssjukhus Lund

Kursansvarig: Mattias Lepsenyi och Dadi Vilhjalmsson

Kursadministratör: Annette Käll

Innehåll

Meetings