Basal Kirurgisk Teknik, Göteborg, 22-24 mars 2022

Kursbeskrivning: Under kursen tränas basala färdigheter i kirurgisk teknik i simulerade modeller. Suturteknik, knytteknik, tarmanastomoser, kärlanastomoser, basal laparoskopisk teknik.

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset

Kursansvarig: Eleonor Sjöstrand

Kursadministratör: Therése Olsson

Innehåll

Meetings