Basal Kirurgisk Teknik, Göteborg, 21-23 september 2021

Kursbeskrivning: Under kursen tränas basala färdigheter i kirurgisk teknik i simulerade modeller. Suturteknik, knytteknik, tarmanastomoser, kärlanastomoser, basal laparoskopisk teknik.

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset

Kursansvarig: Anders Rosemar/Eleonor Sjöstrand

Kursadministratör: Therése Olsson

Innehåll

Meetings