Basal Kirurgisk Teknik, Göteborg 15-17 september 2020

Innehåll: Under kursen tränas basala färdigheter i kirurgisk teknik i simulerade modeller.

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset

Kursledare: Anders Rosemar

Kursadministratör: Therése Olsson

Innehåll

Schema

Starta

Meetings