Akutkirurgi, Trollhättan, 24-26 april 2023

Kursen kommer att förmedla kunskaper om diagnostik och primär handläggning av akuta
sjukdomstillstånd i bukhålans organ, epidemiologi, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik,
beslutsfattande samt radiologisk diagnostik. Kursens inriktning är diagnostik och handläggning av
patienter på en kirurgisk akutmottagning. Mer specifikt kommer handläggning av appendicit,
divertikulit, pankreatit, kolecystit, kolangit, perforerat ulkus, akut gastrointestinal ischemi, ileus,
gastrointestinal blödning och den postoperativa buken att tas upp. Kursen kommer också att
belysa orsaker till akut buk hos barn. Initial handläggning av akuta urologiska tillstånd,
brännskador, sårskador, mjukdelsinfektioner och akuta kärlkirurgiska tillstånd ingår i kursen.
Sammanlagt 20 föreläsningar. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare under första året av sin
utbildning.

Under kursen kommer särskild vikt att läggas på diskussioner kring patientfall som kursdeltagarna
själva presenterar.

Kursplats: Norra Älvsborgs Länssjukhus, Kirurgkliniken

Föreläsare: Mårten Kölfeldt, Christina Florin Ljungqvist, Mattias Prytz, Andreas Samuelsson, Afshin Noorani, Peter Stubberöd, Rikard Karlsson, Stefan Mellander, Jesper Swärd, Fredrik Brorsson, Anders Jorméus, Pia Löfgren, Carl Hansen.

Kursansvarig: Christina Florin Ljungqvist

Kursadministratör: Therése Olsson

Innehåll

Meetings