Akutkirurgi, Trollhättan, 18-20 oktober 2021

Kursinnehåll: Kursen kommer att förmedla kunskaper om diagnostik och primär handläggning av akuta sjukdomstillstånd i bukhålans organ, epidemiologi, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik, beslutsfattande samt radiologisk diagnostik. Kursens inriktning är diagnostik och handläggning av patienter på en kirurgisk akutmottagning. Mer specifikt kommer handläggning av appendicit, divertikulit, pankreatit, kolecystit, kolangit, perforerat ulkus, akut gastrointestinal ischemi, ileus, gastrointestinal blödning och den postoperativa buken att tas upp. Kursen kommer också att belysa orsaker till akut buk hos barn och inom gynekologi.  Initial handläggning av akuta urologiska tillstånd, brännskador, sårskador, mjukdelsinfektioner och akuta kärlkirurgiska tillstånd ingår i kursen. Sammanlagt 20 föreläsningar. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare under första året av sin utbildning.

Under kursen kommer särskild vikt att läggas på diskussioner kring patientfall som kursdeltagarna själva presenterar.

Kursplats: Norra Älvsborgs Länssjukhus, Kirurgkliniken

Föreläsare: Mårten Kölfeldt, Christina Florin Ljungqvist, Mattias Prytz, Andreas Samuelsson, Afshin Noorani, Peter Stubberöd, Rikard Karlsson, Stefan Mellander, Jesper Swärd, Fredrik Brorsson, Anders Jorméus, Pia Löfgren, Carl Hansen.

Kursansvarig: Christina Florin Ljungqvist, Mårten Kölfeldt

Innehåll

Meetings