Akutkirurgi, Stockholm, 4-6 april 2022

Kursbeskrivning: Kursen kommer att förmedla kunskaper i primär handläggning av akuta sjukdomstillstånd i bukhålans organ, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik, och beslutsfattande. Kursens inriktning är diagnostik med fokus på handläggning av patienter på en kirurgisk akutmottagning. Mer specifikt kommer handläggning av appendicit, divertikulit, pankreatit, kolecystit, kolangit, perforerat ulkus, akut gastrointestinal ischemi, ileus, gastrointestinal blödning och den postoperativa buken att tas upp. Kursen kommer också att belysa orsaker till akut buk hos barn och inom gynekologi. Initial handläggning av akuta urologiska tillstånd, akut proktologi, brännskador, sårskador, mjukdelsinfektioner och akuta kärlkirurgiska tillstånd ingår i kursen.

Under kursen kommer särskild vikt att läggas på diskussioner kring patientfall

Kursen riktar sig till ST-läkare under det första året av specialistutbildning.

Kursplats:  Kursen äger rum på Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Kurslokalen är stor vilket gör att vi lätt kan uppfylla de krav som gäller under rådande pandemi. En möjlighet finns att ordna kurs via Teams om pandemin fortfarande sätter hinder för en klassisk kurs.

Föreläsare/instruktörer: Folke Hammarqvist, kirurg, Rebecka Hultgren, kärlkirurg, Åsa Edsander Nord, plastikkirurg, Emma Öberg, gynekolog Lars Henningsohn, urolog, Anna Svenningsson, barnkirurg, Nathalie Young, kirurg samt Linn Westin, kirurg.

Kursansvarig: Folke Hammarqvist

Kursadministratör: Pernilla Adolfsson

Innehåll

Meetings