Akutkirurgi, Stockholm, 15-17 februari 2021

Kursbeskrivning: Kursen kommer att förmedla kunskaper i diagnostik och primär handläggning av akuta sjukdomstillstånd i bukhålans organ, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik, beslutsfattande samt radiologisk diagnostik. Kursens inriktning är diagnostik med fokus på handläggning av patienter på en kirurgisk akutmottagning. Mer specifikt kommer handläggning av appendicit, divertikulit, pankreatit, kolecystit, kolangit, perforerat ulkus, akut gastrointestinal ischemi, ileus, gastrointestinal blödning och den postoperativa buken att tas upp. Kursen kommer också att belysa orsaker till akut buk hos barn och inom gynekologi. Initial handläggning av akuta urologiska tillstånd, akut proktologi, brännskador, sårskador, mjukdelsinfektioner och akuta kärlkirurgiska tillstånd ingår i kursen. Under kursen kommer särskild vikt att läggas på diskussioner kring patientfall.

Kursen riktar sig till i första hand till ST-läkare under det första året av specialistutbildning.

Plats: Kursen kommer att ges digitalt, uppkoppling via Teams.

Kursansvarig: Folke Hammarqvist, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kursadministratör: Pernilla Adolfsson

Innehåll

Meetings