Akutkirurgi 23-25 september 2024

Kursen äger rum 23-25 september 2024 på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Kursen kommer att förmedla kunskaper i primär handläggning av akuta sjukdomstillstånd i bukhålans organ, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik, och beslutsfattande. Kursens inriktning är diagnostik med fokus på handläggning av patienter på en kirurgisk akutmottagning. Mer specifikt kommer handläggning av appendicit, divertikulit, pankreatit, kolecystit, kolangit, perforerat ulkus, akut gastrointestinal ischemi, ileus, gastrointestinal blödning och den postoperativa buken att tas upp. Kursen kommer också att belysa orsaker till akut buk hos barn och inom gynekologi. Initial handläggning av akuta urologiska tillstånd, akut proktologi, brännskador, sårskador, mjukdelsinfektioner och akuta kärlkirurgiska tillstånd ingår i kursen.

Under kursen kommer särskild vikt att läggas på diskussioner kring patientfall

Kursen riktar sig till ST-läkare under det första året av specialistutbildning.

Kursplats:  Karolinska Sjukhuset i Huddinge
Kursansvarig:  Folke Hammarqvist
Kursadministratör: Pernilla Adolfsson
Kursavgift: 7 700  kr exkl moms (för icke-medlem i Svensk Kirurgisk Förening: +1000 kr exkl moms)

Innehåll

Meetings