Övre Abdominell kirurgi, Örebro, 7-9 november 2022

8 700 kr

7 november - 9 november 2022

3 i lager

Om Kursen

Kursbeskrivning

Utarbetat av SFÖAKs fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken för ST läkare i Kirurgi delmål 6 och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Kirurgisk Förening ställer på en nyfärdig specialist i kirurgi inom området övre abdominell kirurgi. Kursen innefattar föreläsningar, egna fallpresentationer och gruppdiskussioner. Samtliga kursdeltagare presenterar minst ett fall enligt instruktion. Godkänt pretest som skickas i förväg krävs för att delta i kursen. För godkänd kurs krävs således pretest, fallpresentation, kursdeltagande och sluttest.

Föreläsare
Luana Simion, Joen Stålbröst, Erik Stenberg, Bengt Isaksson, Sara Lingärde, Malin Wickbom, Eva Szabo, Vikor Wanjura
Plats
Universitetssjukhuset Örebro, Södra Rosengatan
Kursansvarig
Luana Simion
Kursadministratör
Hanna Borneskog
Kursavgift
8 700 kr exkl moms (icke-medlem Svensk Kirurgisk Förening: +1000kr exkl moms)