Akutkirurgi, Trollhättan

9 400 kr

24 april - 26 april 2023

Slut i lager

Om Kursen

Kursbeskrivning

Kursen kommer att förmedla kunskaper om diagnostik och primär handläggning av akuta sjukdomstillstånd i bukhålans organ, epidemiologi, klinisk diagnostik, differentialdiagnostik, beslutsfattande samt radiologisk diagnostik. Kursens inriktning är diagnostik och handläggning av patienter på en kirurgisk akutmottagning. Mer specifikt kommer handläggning av appendicit, divertikulit, pankreatit, kolecystit, kolangit, perforerat ulkus, akut gastrointestinal ischemi, ileus, gastrointestinal blödning och den postoperativa buken att tas upp. Kursen kommer också att belysa orsaker till akut buk hos barn. Initial handläggning av akuta urologiska tillstånd, brännskador, sårskador, mjukdelsinfektioner och akuta kärlkirurgiska tillstånd ingår i kursen. Sammanlagt 20 föreläsningar. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare under första året av sin utbildning.

Under kursen kommer särskild vikt att läggas på diskussioner kring patientfall som kursdeltagarna själva presenterar.
Kursplats: Norra Älvsborgs Länssjukhus, Kirurgkliniken
Kursansvarig: Christina Florin Ljungqvist
Kursadministratör: Therése Olsson
Kursavgift: 9 400 kr ex.moms (icke medlem Svensk Kirurgisk Förening + 1 000 kr ex.moms)

Vill du bli meddelad när det finns platser igen?